Search

Jan KašparČeská Republika

Vedúci spoločnosti CSWBS

Sdruženia strelcou zo silných lukou pre Českú a Slovenskú republiku

Združenie se zaoberá oživením vojnovej lukostreľby z čias 100. ročnej vojny medzi Francúzskom a Anglickom (14.-15.stor. n.l.). Skladá sa zo strelcov z Českej a slovenskom Republiky a každým rokom rozširuje svoju základňu.

Hlavnými našimi cieľmi sú:

· Rozvoj znalosti histórie

· Rozvoj znalostí o výrobe lukov a ostatného vybavenia súvisiaceho s lukostreľbou

· Rozvoj osobných zručností pri streľbe z luku

· Rozvoj spolupráce s materskou organizáciou EWBS a ďalšími dcérskymi organizáciami po celom svete a zoznámenie verejnosťi s našou činnosťou.

Lukostreľba


Czech Republic

Head of CSWBS

Strong bow shooter associations for the Czech and Slovak Republics

The association deals with the revival of war archery from the time of the 100th annual war between France and England (14th-15th century AD). It consists of shooters from the Czech and Slovak Republics and expands its base every year.

Our main goals are:

· Development of knowledge of history

· Development of knowledge about the production of bows and other equipment related to archery

· Development of personal archery skills

· Development of cooperation with the parent organization EWBS and other subsidiaries around the world and acquaintance of the public with our activities.


29 views0 comments

Recent Posts

See All

CONTACT

Castle Address 

Kongresové centrum Smolenice
Zámocká 18
919 04 Smolenice

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

questions

Volajte na 0902/153 361 alebo píšte na vinedi@vinedi.sk

© 2020 by VINEDI archery workshop Svätý Jur. Proudly created with Wix.com